120

Ακτινολογικό τμήμα

Εξειδικευμένοι και έμπειροι Ιατροί ακτινολόγοι με την βοήθεια και πολύτιμη συνεργασία ειδικών τεχνολόγων χειρίζονται σύγχρονα μηχανήματα και εκτελούν όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις, από τις πιο απλές έως τις πλέον ειδικές (ακτινογραφία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, γ-κάμερα κ.α.), εντός της Κλινικής.

Τα ακτινολογικά/ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια λειτουργούν με ψηφιακά μηχανήματα τελευταίας γενιάς για βέλτιστη επεξεργασία και απεικόνιση, με συνέπεια την μειωμένη δόση ακτινοβολίας και την καλύτερη ποιότητα των εξετάσεων.

christosΑκτινολογικό