113

Αξονική τομογραφία

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με το πιο σύγχρονο λειτουργικό σύστημα και hardware για όλες τις δυνατές υπό αξονικό τομογράφο πράξεις. Ιδιαίτερα ικανό για στεφανιογραφίες (CT στεφανιογραφία) και perfusion εγκεφάλου καθώς και λοιπών συμπαγών σπλάχνων

Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα του νέου μηχανήματος είναι η ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας σε επίπεδα μοναδικά με την μέθοδο iDose της Philips η οποία για πρώτη φορά εισάγεται στην Ελλάδα.
H ελάττωση της δόσης φθάνει έως και 80% της έως τώρα χορηγούμενης ακτινοβολίας.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι:

Απλές αξονικές τομογραφίες
Τέτοιες χαρακτηρίζονται  αυτές οι οποίες αφορούν ολόκληρες περιοχές του σώματος (CTκρανίου, τραχήλου, θώρακα, άνω–κάτω κοιλιάς, αρθρώσεων, άκρων)

Αξονικές τομογραφίες  επιμέρους περιοχών ή οργάνων

Οι επιμέρους  εξετάσεις γίνονται συνήθως σε πιο περιορισμένη έκταση από τις απλές,  για καλύτερη ανάλυση της εικόνας και με ειδικές τεχνικές λήψης ή χορήγησης σκιαγραφικού, για την ανάδειξη αλλοιώσεων οι οποίες μπορεί να μην απεικονιστούν επαρκώς στις γενικές εξετάσεις μιας περιοχής (πχ  για την περιοχή του κρανίου μπορεί να γίνει:  CT εγκεφάλου, υποφύσεως, γεφυροπαρεγκεφαλιδικών γωνιών, λιθοειδών οστών, βάσεως κρανίου, ρινικών κοιλοτήτων-ιγμορείων, οφθαλμικών κόγχων, σπλαχνικού κρανίου, παρωτίδων, κροταφογναθικών αρθρώσεων, κλπ). Αντίστοιχα επιμέρους εξετάσεις υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του σώματος.

christosΑξονική τομογραφία